Invitasjon: nytteverdi av risikoscore for informasjonssikkerhet på internett

Markedsplassen for skytjenester (MPS) inviterer alle offentlige virksomheter til å kostnadsfritt delta i et prosjekt som vil gi innsikt i virksomhetens status for informasjonssikkerhet på internett.

Formål

Prosjektet skal gi:

 • Kunnskap om nytteverdien for virksomhetene innenfor to hovedområder:
  • Strategisk styringsinformasjon: hvordan kan denne type informasjon benyttes av virksomhetsledere, departementer og veiledermiljø for å måle og styre informasjonssikkerhet på Internett? I hvilken grad lykkes virksomhetene med å benytte seg av informasjonen?
  • Operativ informasjon: hvordan kan denne type informasjon benyttes av IT- og sikkerhetsfunksjoner i statlige enheter, kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter for å redusere informasjonssikkerhetsrisiko ved å redusere sårbarhet og angrepsflate på Internett? I hvilken grad lykkes virksomhetene med å benytte seg av informasjonen?
 • Økt bestillerkompetanse for senere eventuelle anskaffelser innenfor informasjonssikkerhetsområdet

Praktisk gjennomføring

For utprøving benytter vi en tjeneste (et verktøy) som henter data fra åpne og tilgjengelige kilder på Internett og sammenstiller disse til en risikoscore for virksomheten. Verktøyet vil ut fra dette kunne synliggjøre spesifikke sårbarheter som virksomheten bør håndtere for å redusere risiko for cyber angrep.

Målgruppe

 • Virksomhetsledelse
 • IT-ansvarlige og -medarbeidere
 • Sikkerhetsansvarlige og -medarbeidere
 • Innkjøpsledere og -medarbeidere
 • Andre som har ansvar eller interesse for informasjonssikkerhet i virksomhetene 

Informasjonen er tenkt anvendt av toppledelsen (beslutningsstøtte og strategiarbeid), samt av IT-ledere, sikkerhetsansvarlige, systemeiere og andre som arbeider med strategisk eller operativ sikkerhet på internett. Informasjonen kan også gi innsikt i konkrete problemstillinger som bør vurderes løst eller rettet for å bedre informasjonssikkerheten. 

Deltakelse

Du kan delta på følgende måte:

 1. Inviterte deltakere: Deltakelse i workshops og møter, får tilgang i hele utprøvingsperioden (frem til 31.12.2022), og svarer på spørreskjema og forespørsler fra DFØ som innspill til en eventuell senere anskaffelsesprosess.

Det er en målsetting om 25 brukere, med et representativt utvalg av strategisk ledelse og IT- og sikkerhetsfunksjoner innen statlige enheter, kommuner og fylkeskommuner.

Hva skal inviterte deltakere gjøre?

 • Bruke tjenesten til strategiske og operative formål på daglig basis
 • Produsere rapporter/uttrekk til virksomhetsledere
 • Delta på oppfølgingsmøter med DFØ
 • Svare på spørreundersøkelse

eller

 1. Testbrukere: Fri bruk frem til 31.12.2022.
  Som testbruker kan du benytte tjenesten kostnadsfritt i perioden. Du vil bli spurt om å fylle ut spørreskjema eller lignende ved behov.   

Registrering

Deltakelse i prosjektet krever kun en enkel registrering:
Registrering for tilgang

Etter at registrering er gjort, kan virksomhetene selv gi tilgang til flere personer i egen virksomhet.

Gjennomføring

Markedsplassen for skytjenester vil være ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, med ekstern kundestøtte.

Er du leverandør?

Dersom resultatene viser at det er hensiktsmessig å anskaffe tjenester innenfor dette området, tar vi sikte på å gjennomføre en anskaffelse i Q4/2022 for leveranse i 2023.

Valg av leverandør er ikke er foretatt. I den forbindelse opplyses at vi ikke har anledning til å hensynta såkalte «byttekostnader» eller andre lignende føringer for en senere eventuell anskaffelse. Vi ber derfor om at det ikke etableres integrasjoner eller tilpasninger og lignende.

Dersom du er leverandør av lignende produkter og tjenester ønsker vi å komme i kontakt: markedsplassen@dfo.no.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring,
Markedsplassen for Skytjenester (MPS)

Publisert: 24. juni 2022

Kontakt

Gi oss tilbakemelding!

Markedsplassen er under utvikling. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss!

E-post: markedsplassen [at] dfo.no (markedsplassen[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.